Új menetrend a vasúton, régi gondok a közlekedésben.

Az új vasúti menetrend 2006. december 10.-től érvényes. Örömmel láthatjuk a reggeli órákban a 20 percenkénti vonatokat. Reméljük, tartani is fogja a vasút a menetrendet és bemondják a vonatokat. A menetrend változást a korábbi évek hagyományának megfelelően utasfórummal ünnepeltük a Rákoskerti állomás épületében 2006. december 8.-án, melyre meghívtuk: 

Fhosz Tivadar alpolgármester urat a Rákoskert - 10. körzet, és

Hatvani Zoltán urat a Rákoskert - 11. körzet önkormányzati képviselőjét.

Örömmel tapasztaltuk, hogy minden vonatról jöttek utasok és elmondták véleményüket képviselőinknek Rákoskert vasúti közlekedéséről, problémáiról. Legtöbb vélemény az állomás autóbuszos megközelítéséről szólt, melyek mindegyike a  platánsor tönkretételét látta abban, ha a jelenlegi autóbuszok a platánsoron elmennek az állomásra. Az autóbusz fordulót is ki kellene alakítani, de hol? Sajnos a vasút részéről anyagi segítségre, mind ahogy eddig, ezután sem számíthatunk. A menetrend kialakítással azonban az utaslétszámot már elismerte a MÁV, és ez is eredmény! 1993-ig Budapest területén nem volt un. „Táblás megállóhely”, 1993. márciusában Rákoskert lett az első ilyen besorolású budapesti vasúti megálló, amikor itt a jegykiadást megszüntették, sőt 1995-ben az épület bontási kérelmét is beadták az önkormányzathoz. Ebben az időben az Alapítványunkkal kötött szerződésben az állomás területe „nem utasforgalmi terület”-ként szerepelt. Csak emlékezésként: a szétvert épület várótermében drogárjegyzék volt a falon, fiatalok kiverték a villanyt a peronon, a töksötét állomáson befeküdtek a vágányok közé, és az volt a bátrabb aki tovább ott mert maradni amikor jött a vonat.  Néhányan misszióból utaztunk vonattal, hogy mindig legyen fel és leszálló Rákoskerten. Hasonlóan az 1933-as helyzethez, amikor a Schell bárónő munkásokat fogadott fel erre a célra, mivel a MÁV azt szabta feltételként, hogy akkor lesz menetrend szerinti állomás Rákoskert, ha naponta lesz legalább 10 utas. Az 1938-as menetrendben már nem feltételes megálló Rákoskert. A leghatásosabb lobbi a minél több utas!

Az utasfórumon javaslat hangzott el arról, hogy környezetbarát autóbuszok (mint pl. a belvárosi City-busz vagy a Várbusz) a reggeli és délutáni, munkába, iskolába járó és hazatérő utasokat egy rákoskerti körforgalmú  időszakos járatként az állomásra, iskolába, óvodába hordaná. Ezzel a keresztúri városközpontba utazóknak sem okozna bosszúságot a meghosszabbított útvonal és menetidő. A vonattal utazók között nem csak rákoskerti lakosok vannak de a Strázsahegy felőli ráhordás igényét is meg kellene oldani. Problémát jelent, hogy a Rákoskert-Sugár út és a Rezgő utca jelenlegi burkolata alkalmas-e az autóbuszos közlekedésre. Az óvoda, iskola közelében autóbuszos közlekedés növeli a balesetveszélyt.

Többek jelezték a keresztnél a Zrínyi utcai gyalogos átkelő, zebra felfestésének pótlását, mivel veszélyes az átkelés, gyakran 10 percet is kell várni, mire át lehet menni. A képviselők elmondták, hogy sajnos a Zrínyi utca az M0-ás továbbépítéséig fővárosi kezelésű út, melyen az útjelek felfestése sem tartozik a kerület hatáskörébe, sőt, ha renitens módon ezt a felfestét elvégezzük, még büntetést is kaphatunk. A jelentősen megnövekedett baleset veszély miatt többen az engedetlenség mellett foglaltak állást, vagyis pótoljuk az elkopott zebra jelet. A problémát az ide tervezett jelzőlámpa jelentené. Ezzel kapcsolatban pedig ellenvéleményként elhangzott, hogy akkor a Zrínyi utcában a Pásztorfalva utcához kellene tenni a lámpát, hogy ne a mi orrunk alá pöfögjenek az autók.

Rövidtávon a közlekedés komfortosabbá tételét jelentené a parkoló bővítése (A Rezgő utcai óvodához hasonló módon, a vízelvezető árkok beton lappal történő befedésével kb. 10 parkoló helyet lehetne kialakítani.) Az állomástól a sorompó fele levő terület –korábbi focipálya- az önkormányzat tulajdona. Ennek a csatorna-építőipari cég általi használatát kezdetektől sérelmezik a rákoskerti fiatalok. Ezen a területen a focipályán kívül még akár 20 gépkocsi is parkolhatna, vagy az autóbusz parkoló is kialakítható. (Pesti út Fuvaros utca sarkán levő üres önkormányzati telken esetleg tárolhatók az építési gépek.) 

Továbbra is ajánljuk az udvari kerékpár tároló ingyenes használatát. (A Kísérő utcai bejárathoz 1000,- Ft. kaució ellenében kulcsot adunk.)Ez évben már harmadszor pályáztunk zárható kerékpár tároló szekrényekre, melyet a parkoló melletti területen helyeznénk el. Reméljük, ez alkalommal nagyobb sikerrel.  

A Karácsonyi könyvajándékozást szeretnénk segíteni a Kráter Műhely Egyesület kiadásában megjelent Wass Albert életmű sorozat nyomtatott és hangos könyvkiadványainak 10 %-os kedvezményes árusításával. A hangos könyv sorozatban ajánljuk a rákoskerti gyökerekkel rendelkező Szoboszlai Éva szinművész előadásában az „Adjátok vissza a hegyeimet” cimű CD.-t és más előadók tolmácsolásban megjelent regényeket.

Az értékőrzést magunkénak valljuk, ezért az 1930-as évek rákoskerti fotóit láthatják az állomási váróteremben Szelepcsényi Sándor Rákoskert történte c. könyvéből. ( ld.: www.szelepcsenyi.hu)

Kérjük kísérjék figyelemmel a  www.rakoskert.hu  honlapunk információit. Kérjük támogassák munkánkat SZJA 1%-val. Adószámunk: 18154094-142. OTP számlánk: 11717009-20060460.   

Kellemes utazást, Áldott Karácsonyt és Boldogabb Új Évet kívánunk mindnyájuknak!    Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány kuratóriuma nevében:

                                                      Árvay Ferencné