Képek a június 22-én tartott "Bokréta" ünnepségről 
2019-ben kezdődött az érdemi építési munka, jövőre lesz kész.

 

 

 

 

---

 2017

 


Bejegyezve: 2004. január 6-án. Rákoskert parcellázásakor a tervet készítők (a terület gazdájának, ifj. báró Schell Gyulánénak az elképzelései szerint) kijelöltek egy nagyobb teret, amelyet templomépítés céljából községi tulajdonban hagytak, nem osztottak telkekre. Ez a terület a mai Rózsaszál utca, Tiszanána utca és Tiszaörs utca által határolt részen található. Sajnos, a háború, majd a rá következő vallásellenes idők miatt a terv nem valósulhatott meg. A rendszerváltozás magával hozta, hogy településünk hívő közösségének vágya egy ökomenikus templom építésére a felszínre tört. 2003. év tavaszán néhány aktív, tettrekész és az ügy iránt mélyen elkötelezett ember összefogott és Janikné Megyery Rita vezetésével, a több oldalról is felmerült akadályt elhárítva, céltudatos harcba indult, hogy megteremtse a templomépítés feltételeit. 2005. év elejére sikerült elérni, hogy a területet az Önkormányzat hajlandó átadni az alapítványnak, ha a főváros hozzájárul az építési övezet átsorolásához.

"A küzdelem folytatódik, amíg csak el nem érjük a célunkat!"

Az alapítvány a rendszeres összejöveteleit minden hónap második hetében, pénteken 16-17 óráig tartja a Rákoskerti Művelődési Klubban.


Évfordulót ünnepeltünk

 2015. Szeptember 27-én vasárnap délután 17 órakor megemlékezést tartottunk Makovecz Imre halálának 4. évfordulója alkalmából. Nívós és rendkívül bensőséges ének-verses programmal lépett fel a Szánthó Géza énekkar, Princz Egonné vezényletével és ugyancsak nagy elismerést aratott Dr. Takaró Mihály irodalomtörténész méltató megemlékezése a világhírű magyar építészről. Az immár hagyományt teremtő rendezvény bebizonyította, hogy megkerülhetetlen eseménye lett kerületünk kulturális életének és lassan túlnő kerületünk határain is, melynek bizonyítéka a támogatók széles köre, akik nemcsak más fővárosi kerületekből, hanem a fővároson kívülről is adományoztak.

A kiterjedt érdeklődésnek köszönhetően rendeztek jótékonysági hangversenyt október 11-én a Budahegyvidéki Evangélikus Templomban, templomunk építésének javára. Az ötlet Varga Petra orgonaművésztől származott, aki csodálatos zenei programmal és játékával bűvölte el a jelenlevőket. Közreműködtek még a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola növendékei, Sándor Norbert klarinéton és Szelevényi Vito trombitán.

Ebben az évben, november 20-án lenne Makovecz Imre 80 éves. Ennek tiszteletére emléksorozattal készül több kulturális szervezet: a Kós Károly Egyesülés, a Makovecz Imre Közhasznú Alapítvány és a Magyar Művészeti Akadémia a hagyományos Héttorony Fesztivál programjaihoz csatlakozva.

Részünkről a már megkezdett építkezési előkészületeket továbbra is minden anyagi lehetőségünk keretében folytatjuk. Ezért is kérjük a rákoskertieket, hivőket és nem hívőket egyaránt, anyagilag támogassák erőfeszítéseinket, hogy minél előbb megvalósuljon Rákoskerten „Budapest Gyöngyszeme” világhírű építészünk remekműve, teljes egészében általa tervezett utolsó templomterve. (Adószámunk: 18185133-2-42, Bankszámla számunk: 11717009-20043843) A látványterv sorozat a Rákoskert vasúti megálló utasbejárati oldalfalán és a Rákoskerti Művelődési ház aulájában láthatóak.

 Hirdetjük, hogy a szeretet erejével létre jöhet az az összefogás, mely felülemelkedik minden méltatlan széthúzás és megosztás próbálkozásain. Építsük Isten Házát a keresztény-nemzeti összetartozás szellemében, mely elutasítja a kirekesztést és befogadja nem csak hívő testvéreinket, de kulturális és társadalmi közösséget is teremt.

 Az urna-altemplom helyeinek ára a meghatározás folyamatában van, november-decemberben meghirdetésre kerülnek. Helyezzük szeretteink hamvait méltó környezetbe, egy olyan templomba, mely szakrális-mágikus erejével képes azt elérni, hogy akkor is bejön az ember, ha netán nincs ünnep. Hanem mert csönd van, jut ideje arra, hogy elmélkedjen a test lélekké való átváltozásán.  

                                               Janikné Megyery Rita a Rákoskerti Templom Alapítvány elnöke

  

Kedves Kerti Levél olvasók, rákoskerti lakótársak!

A 2015. novemberi lapszám 3.oldalán eredeti cikkünk utolsó előtti bekezdése nem jelent meg. A Rákoskerti Templom Alapítvány a Mennybemenetel Templom egyik építtetőjeként ezen mondatokat hitvallásunknak is tekintjük, ezúton tesszük közzé, kiemelve a kimaradt szöveget.                                              

Árvay Ferencné RTA egyik alapítójaLetölthető egy nagyon részletes, nagyítható rajzokat és terveket tartalmazó bemutató füzet innen
http://www.gribedli.hu/Rakoskert/a4_es_bemutato_fuzet.pdf , vagy az alábbi képre kattintva (36 MByte)

Mennybemenetel ökumenikus templom Rákoskert Tervezte Makovecz Imre46. perctől: beszélgetés Fohsz Tivadar alpolgármesterrel és dr. Füzesi Zoltán rákoscsabai lelkipásztorral

 


 

Templomot  bemutató szórólap . Ugyanez  nagy képen és pdf-ben


Alapító Okirat, 2015-ös verzió